Apr 07
2013

WORKSHOPS 2004-2013

Over the years PRAMnet have held noumerous workshops in art spaces, art schools and theater academies.
>> Upcoming events & workshops


PRAMnet – demo workshop
02-03 June 2013 – PART#1 – Internal workshop for PRAMnet members.
23-26 June 2013 – PART#2 – Public Workshop with showcase.

WORKSHOP LEADERS: PRAMnet

If you are interested in hearing more about the workshop please contact:
Jørgen Callesen jorgen.callesen@warehouse9.dk

LOCATION & INFO
Warehouse9 – live art venue – Halmtorvet 11C – 1711 CPH V
warehouse9.dk


WORKSHOP/MASTERCLASS 4-8 marts 2013 kl. 11-17

“Objekter på scenen, til hvad, hvorfor og hvordan”- et grundkursus i omgang med objekter på scenen – som “sceniske objekter” og/eller som “spillemateriale”.

Ved Jette Lund & Jørgen Callesen
Støttet af kunstrådets Tværæstetiske Pulje.

KURSUSBESKRIVELSE
Objekt_workshop2013_(PDF)

STED & INFO
Warehouse9 – live art venue
Halmtorvet 11C – 1711 CPH V
warehouse9.dk


4 Courses about “The Scenic Object” 26/01 – 04/03 2007
Odsherred Institute for Stage Arts
www.nyscenekunst.dk

The course descriptions are in Danish, but we do accept international participants.

DET SCENISKE OBJEKT
En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance.

26/01 – 28/01 2007
1: Tingenes eget liv – form, funktion & karaktér
v/ Katrine Nilsen og Jette Lund

23/03 – 25/03 2007
2: Kursus i dukkeføringsteknik del 1
v/ Charlotte Bisted Olsen

25/04 – 27/04 2007
3: Fra fortælling til forestilling med dukker
– dukketeaterdramaturgi i praksis
v/Antje König

02/03 – 04/03 2007
4: Interaktive digitale medier til scenekunst
v/ Jørgen Callesen og Jacob Tekiela

Disse fire kurser tager fat i et væsentligt tema inden for den moderne scenekunst – nemlig “det sceniske objekt”. Man kan også kalde det “den medspillende scenografi” eller – hvis man vil – “performance art”. Men hvad enten man kalder det for det ene eller det andet, så handler det om scenekunstnerens (“subjektets”) omgang med det, som er på scenen, udover scenekunstneren selv (“objektet”).

Performancekunsten har i mange år arbejdet med dette tema af skiftende subjekt/objekt forbindelser, og også med f.eks. udnyttelsen af rummet i site-specific performance. De nye digitale mediers indtog på scenen, og de mange muligheder for interaktivitet, som de bærer i sig, forstærker kravene til scenekunstnerens bevidste arbejde med sig selv og objektet og de mange muligheder, det giver.

Det er nyt – og så alligevel ikke. For scenekunsten har så længe den har eksisteret også omfattet spillet med dukken. Dukken er også et “scenisk objekt” og denne teknik kan derfor danne grundlag og forståelse for arbejdet med andre mere ”abstrakte” sceniske objekter.

De tre kurser introducerer dette tema og giver en basis for at arbejde videre med det i egne, konkrete sammenhænge, det fjerde kursus tager fat i den praktiske omsætning af ideer og fortællinger til scenisk brug, med dukker.

De fire kurser kan betragtes som en samlet “pakke” – men kan også tages enkeltvis.

Pris pr. kursus: kr. 1.800
Samlet pris for alle fire kurser: kr. 6.500

KURSUSBESKRIVELSE & TILMEDLINGSBLANKET


1: Tingenes eget liv – form, funktion & karaktér
26. January – 28. January 2007

WORKSHOP LEDERE Katrine Nilsen og Jette Lund

DELTAGERE ca. 12

Kurset henvender sig til scenografer, lysdesignere, skuespillere, performere, dansere, koreografer, instruktører, m.fl.

BAGGRUND
Kurset er en indføring i grundlæggende principper for tingenes materialitet, udtryks- og anvendelsesmuligheder på scenen. Målet er at give deltagerne et redskab til at forstå, udvikle og arbejde med objektbaseret teater og en mere (inter)aktiv scenografi.

INDHOLD
Der tages udgangspunkt i to elementære grundprincipper. Dels ’karakterisering’, som handler om at definere og indplacere en ting ud fra dens specifikke form, funktion og karakter, set i forhold til en given (dramatisk) situation. Dels ’transformering’, som handler om hvornår og hvorfor et materiale eller objekt skifter karakter, afhængig af hvilken sammenhæng det indgår i.

Gennem en række øvelser får deltagerne mulighed for at undersøge og afprøve de forskellige objekt- og materialekategoriers individuelle funktion, karakter og dramatisk medfortællende egenskaber.

PRIS
kr. 1.800 Samlet pris for alle fire kurser: kr. 6.500


2: Interaktive digitale medier til scenekunst
2. March – 4. March 2007
WORKSHOP LEDERE Jørgen Callesen og Jacob Tekiela

Workshoppen henvender sig bredt til instruktører, performere, scenografer, mediekunstnere m.v. der ønsker “hands on” kendskab til computerstyrede mediers muligheder og begræns-ninger på scenen.

BAGGRUND
Computerteknologien tilbyder et væld af nye udtryksmuligheder til scenekunsten. Hvis man reelt vil integrere digitale og interaktive medier i et scenekunstnerisk udtryk, forudsætter det en grundlæggende konceptuel gennemtænkning og nyudvikling indenfor flere centrale områder.

Et vigtigt område er udviklingen af dramaturgiske og performance-tekniske principper, som kan benytte sig af computerstyrede interaktive medier og deres funktionalitet.

Her udgør teknikker fra det klassiske dukkespil et vigtigt element.

Et andet vigtigt område er selve designet, æstetikken og funktionaliteten af digitale medier. Disse to områder må nødvendigvis udvikles i samspil og dette kræver nye metoder og en ny praksis for samarbejde, som både involverer performere, instruktører, scenografer, mediekunstnere, teknikere osv.

INDHOLD
Workshoppen er baseret på en fleksibel prøveopstilling, hvor interaktive digitale medier kan projiceres ind i scenerummet og reagerer på performeren efter forskellige principper.

Workshopforløbet vil indeholde følgende områder:

1) Design og afprøvning af en mindre prototype til interaktiv video, grafik, animation eller lyd i scenerummet.
2) Udvikling af koncept for design og produktion af digitale medier til en konkret performance.
3) Foredrag om designprincipper og metoder til udvikling af video/trickfilm/grafik, samt om samspillet mellem performer og medier i scenerummet.

PRIS
kr. 1.800 Samlet pris for alle fire kurser: kr. 6.500


3: Dukkeføringsteknik 1 23. march – 25. march 2007
WORKSHOP LEDER Charlotte Bisted Olsen

DELTAGERE ca. 12

Kurset henvender sig til professionelt udøvende scenekunstnere, der ønsker en teknisk baseret indgangsvinkel og redskaber til at tilegne sig og udvide dukkens bevægelses-muligheder.

BAGGRUND
Charlotte Bisted Olsen er uddannet på den statslige teaterskole ”Ernst Busch” i Tyskland. Skolen har udviklet en metode, hvor kroppen – arme, hænder og fingre trænes, og bevidstheden om kroppens impulser bliver skærpet, for at skabe større variation i spille-mulighederne med dukker. For eksempel kan en hånddukke, hvis hofte jo sidder i håndleddet, have en gangart, som er svansende, marcherende, dansende, hoppende og meget mere – hvis man har kendskab til og bruger virkemidlerne.

INDHOLD
Kurset vil som udgangspunkt være en introduktion til denne form for træning, og undervejs vil vi også komme ind på teoretiske begreber som ”en rollefigurs subjekt”, som er den karakter man skaber, og placeringen af subjektet i kroppen eller udenfor kroppen, samt stemmens betydning i skabelsen af en karakter, når man spiller med dukker.
I Kurset benyttes et sæt øvedukker fremstillet af dukkemageren Günter Weinhold, svarende til de dukker, der anvendes i undervisningen på “Ernst Busch”.

PRIS
kr. 1.800 Samlet pris for alle fire kurser: kr. 6.500


4: Fra fortælling til forestilling – dukketeaterdramaturgi i praksis
25. april – 27. april 2007

WORKSHOP LEDER: Antje König (forudsætter dukkeføringsteknik 1)


FOTO Joakim Hansson

DELTAGERE ca. 12

Kurset er en fortsættelse af Dukkeføringsteknik 1, som også blev udbudt i 2005 (med Charlotte Bisted Olsen og Thomas Vogel), og forudsætter, at man har deltaget i dette kursus enten i 2005 eller nu i 2007. Antje König taler engelsk og tysk, der vil være en dansktalende undervisningsassistent.

BAGGRUND
Antje König er uddannet på den statslige teaterskole ”Ernst Busch” i Tyskland i 1989.
Kurset forudsætter de teknikker, som er introduceret i Dukkeføringsteknik 1, men går videre i en anden retning, nemlig: Hvordan omsætter man sin fortælling til dukketeater ? Hvad er det, dukketeatret tilbyder af fortællemuligheder, hvad er det, det kræver ?

INDHOLD
En dukke kan være mange ting: træ, stof, plastik, lys på en skærm – eller en ting fra hverdagen i en ny rolle. Med udgangspunkt i et eventyr, som alle kender, undersøger vi muligheder og ideer for omsætning, og materialets – dukkens – betydning for fortællingen.

Samtidig undersøger vi det særlige ved dukketeatrets dramaturgi, betydningen af samspillet mellem dukken og dens spiller: I dukketeatret er der altid mindst to “hovedpersoner”.

PRIS
kr. 1.800 Samlet pris for alle fire kurser: kr. 6.500


SPACE, OBJECT AND ACTION WORKSHOP
07 February 2007 – 09. February 2007 Week 6
Bergen National Academy of the Arts, Norway

With a point of departure in a model for object work developed by stage designer Katrine Nilsen, the workshop introduces basic methods to develop installations and performances with physical and virtual objects, bodies and space.

WORKSHOPLEADERS
Katrine Nilsen
Jørgen Callesen
Jette Lund

COORDINATOR
Karen Erika Kipphoff, Professor

DESCRIPTION

WEB
   


Performance Art in Theory and Practice
30. october – 5. november 2006
Workshop leader: Jørgen Callesen
guest lecturer: Jette Lund
Royal Danish Academy of fine Arts

Description & workshop plan (Danish)


About the dissapearance of public space
23. october – 27. october 2006

COORDINATOR
Prof. Mikkel Bogh -Royal Danish Academy of Fine Arts/ School of Visual Arts
Dipl.-Ing. Martoina Nadansky -Bauakademie of Northern Europe

Transforming the historical harbour
Topic of this year’s Days od Autumn will be the privatisation of public space and – therefore – its disappearance. A phenomenon which we can notice all over Europe.
This problem will be worked out on the basis of a concrete location:
The “kvæsthusbroen” is an inner-city pier at the Inderhavn of Copenhagen.

There are only a few places so centrally and so beautifully located. Only very few of them are closed to the harbour. So the specific problematic of this site is that it represents the last chance to invent a truly public space in the old harbour front. It is situated at the opposite site of the “Danish Opera House”.

In six workshops we are looking for space-oriented experimental ideas using the empty pier in Copenhagen’s centre.

DESCRIPTION:


Space, Public Space and Performance
WORKSHOPLEADER Jørgen Callesen from PRAMnet

The workshop is an investigation of “Kvæsthusbroen” and its actual environment and how it relates to the presence of the artist. With inspiration from object and visual theatre and site specific performance art the environment is investigated as an object and a material. Through the presence and the actions of the performer the space becomes an object for his or her attention and is thereby gaining character and identity and possible “own” intentions. Through a series of studies the border between private and public space in this particular area is investigated and finally staged.

The result was a site specific performance “Come Closer”
27. October 2006 18:00 – 19:00 @ Kvæsthusbroen, Copenhagen
>> SEE PROJECT


PRAMnet workshop//responsive stage art//tools and techniques
13. september – 15. september 2006
Odsherred Teater Skole – Institute for Stage Arts

The workshop is a research & development workshop for the members of PRAMnet. The workshop is sponsored by NORDSCEN and Nordic Culture Fund.


Krop & Materiale
12. june -23. june 2006
Statens Teaterskole’s Efteruddannelse, Copenhagen, DK
Katrine Nilsen, Jette Lund, Thomas Eisenhardt

COURSE DESCRIPTION (in Danish)

INFO Statens Teaterskoles Efteruddannelse


DET SCENISKE OBJEKT 26/08 – 06/11 2005
En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance.

Odsherred Teater Skole – Institute for Stage Arts

26/08 – 28/08 2005
Tingenes Eget Liv – Form, Funktion & Karaktér,
v/ Katrine Nilsen & Jette Lund

04/10 – 06/10
Kursus i Dukkeføringsteknik,
v/ Thomas Vogel Og Charlotte Bisted Olsen

04/11 – 06/11
Interaktive Digitale Medier til Scenekunst
v/ Jørgen Callesen & Jacob

Course Description (in Danish)


RespOnce #2
26. January – 02. February 2005
Cantabile 2, School of Stage Arts (SOSA) Vordingborg, DK
WORKSHOP LEADER Katrine Nilsen


RespOnce #1
2. November – 04. November 2004
Cantabile 2, School of Stage Arts (SOSA) Vordingborg, DK

WORKSHOP LEADERS Katrine Nilsen & Jørgen Callesen


 

This entry was posted in Jacob Tekiela, Jette Lund, Jørgen Callesen, Katrine Nielsen, Marika Kajo, Michael Johansson, PROJECT, Thore Soneson, Workshop. Bookmark the permalink.

Comments are closed.