Jun 07
2013

JOURNEY TO ABADYL

Abadyl_cover_web_big

A proposal for a performance project (swedish further down)

JOURNEY_TO_ABADYL _ the publication as a pdf copy (free to download)

The Nordic network for media arts professionals PRAMnet, formed in 2003, is a collaboration between Nordic performance artists, film-and media producers, interaction designers and technology developers. 

In 2008, PRAMnet received a pre-production grant from Nordic Culture Point to investigate a scenic media production with the working title CubeX, an interactive performance-installation with audience participation. At the seminar WIREFRAME held in 16-18 May we introduced our research and presented ideas for the script and drama development, for game patterns and mechanics for workable models on play design, and methods of interaction. In this publication, we present results of this research work –“Journey to Abadyl” – an innovative performative synergy between performance art, computer games and interactive film. We hope this material can form a basis for further development of this never-seen-before performance art project.

This artistic project springs from a lot of different positions and experiences, from different needs, affections and inclinations, as well scientific as artistic. From a fascination of the possibilities of “the new medium” -the computer -and sheer curiosity, and from the conviction, earned from years of experience with artistic means of expression, that they cannot be tested out except in a concrete context, an actual artistic production, defined by a time, a place, a public, a theme and a topic. Our “Journey to Abadyl” is the description of our ideas for such a project. 

Background “Abadyl” is a virtual city and an ongoing project, which was initiated in 1997 by the Swedish artist Michael Johansson, together with more than 30 different people. 

Presentation
Det konstnärliga, nordiska nätverket PRAMnet (Practice driven Research in Art and new Media) samarbetade under åren 2006 – 2009 kring research för en innovativ spetsproduktion – Journey to Abadyl (JtA) – en performance föreställning med publikinteraktion och förproducerat narrativt innehåll i form av rörliga medier, text, ljud och ljus.

Projektets långsiktiga plan var och är fortfarande att sätta upp en serie mindre demo/produktioner under en tre-årsperiod för att utforska berättelser, tekniker och uttryck i det dynamiska, mediala nya rummet. Dessa mindre produktioner skall generera ny kunskap och nya uttryck, de skall bestå av TRE ben – ett konstnärligt utforskande – en research- och forskningsdel – en teknisk utvecklingsdel. Dessa mindre produktioner skall vara publika, alltså kunna visas upp och testas av i ett offentligt sammanhang, på mindre konsthallar, i ett museum och/eller som utställning / eventform. Slutmålet för denna process är att iscensätta performanceprojektet Journey to Abadyl, en storskalig multimediaföreställning tänkt att iscensättas i ett cirkustält eller en större mässhall.

Journey to Abadyl / bakgrund
Under 2008 fick PRAMnet bidrag från Kulturkontakt Nord för att utveckla ett multimedie- performanceprojekt med arbetstitel Cube-X. Inom ramen för detta förprojekt genomfördes seminariet WIREFRAME i Köpenhamn med nordiska deltagare, samt projektutveckling och research av PRAMnet medlemmar. Arbetet ledde fram till en utökad projektbeskrivning – Journey to Abadyl – en medieproduktion med performance, publikinteraktion och dynamiska nya medier. Research publikationen Journey to Abadyl finns att ladda ned som pdf-fil här – JOURNEY_TO_ABADYL 

Om Abadyl
I Abadyl är den övergripande idén att i grupp utforska en komplex, fiktiv digital värld, en miljö som inbjuder till deltagande i olika former. Abadyl har under de senaste åren utvecklats till en detaljerad men fortfarande öppen plattform för att i scenarieform stödja och inspirera de inbjudna och tillfälliga deltagarna och medskaparna av The city of Abadyl med att agera i denna fiktion och på det sättet skapa nya artefakter och kunskaper.

Mera om Abadyl se – http://abadyl.com

PRAMnet är ett nätverk med fokus på interaktiva nya medier, de aktiva består av forskare, konstnärer, dramaturger, scenografer och medieproducenter som samarbetar i en rad olika narrativa projekt.

Bakgrund PRAMnet
Under 2005 skapade en grupp professionella aktörer från konst och teknikområdet i Malmö och Köpenhamnsregionen nätverket PRAMnet – Practice driven Research in Art and new Media.PRAMnet är en processorienterad plattform för att gemensamt utforska konceptuella frågeställningar med tvärkonstnärligt fokus.

Vi har sedan dess arbetat för att utveckla PRAMnet vidare tillsammans med forskare och andra yrkesgrupper som är forskningsinriktade och interdisciplinärt verksamma inom områdena för konst, teater, animation, drama, datavetenskap, interaktionsdesign, elektronik och spelutveckling.

Nordiskt nätverk
PRAMnet erhöll 2006 bidrag från Nordisk Kulturfond för att etablera ett nordiskt nätverk för elektronisk konst och performance där man också arbetade forskningsbaserat. Detta gjorde det möjligt att fördjupa och konkret etablera ett sådant. Medlemmar av PRAMnet deltog i konferensen SENSOUS KNOWLEDGE vid Konsthögskolan i Bergen 2006 med flera presentationer av arbetsmodeller för praktiskt baserad forskning. Flera av Pramnets medlemmar har sedan tidigare erfarenheter från forkningsprojekt inom detta område på EU nivå.

Vid ett nätverksmöte med Crucible Studios vid University of Art and Design i Helsinki 2006 påpekades nödvändigheten av nära koppling mellan media produktion, teknisk utveckling och teoretiskt baserad research inom det tvärkonstnärliga fält som möjliggjorts av nya digitala medier. Konkreta produktionsprojekt som leder till ökad kunskap och utveckling inom området behövs för att fördjupa kunskapen kring narrativa, digitala medier.

Nordiska samarbetsprojekt
Ett konkret resultat av dessa nätverksdiskussioner är samarbetet mellan PRAMnet och researchers på CRUCIBLE STUDIOS och MEDIA LAB i Helsinki där arbete bedrivits i projektetPRAMbase.org. Ett annat exempel på utbyte av kunskap och samarbete kring en konstnärlig produktion är PRAMnet medlem Jette Lunds samarbete med professor Karen Kipphoff på Konsthögskolan i Bergen i projektet Floating Characters, ett multimediaprojekt som utforskar gränserna mellan de visuella digitala medierna och performance konst.

Under perioden 2005-2008 har medlemmar i PRAMnet i sina individuella konstnärliga verksamheter bland annat producerat den interaktiva videoskulpturen EMOTIONAL FISH, på Warehouse9 i Köpenhamn och samarbetat kring narrativ utforskning av filmmediets vidgade uttrycksformer i filmprojektet IN SEARCH OF THE MILITANT CODE med digital 3D scenografi och video. ABADYL i sin webbaserade form visades på File2006 i Sao Paulo i Brasilien. I en demo setup kallad WUNDERKAMMER arbetade vi med rumslig interaktion och motion tracking i samarbete med Do-Fi.

© PRAMnet september 2009

Thore Soneson / Michael Johansson
t.soneson@gmail.com / mxsichael@gmail.com

This entry was posted in Artistic Research, Jette Lund, Jørgen Callesen, Katrine Nielsen, Marika Kajo, Michael Johansson, Non linear storytelling, Performance, PROJECT, Thore Soneson and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.